;

AHMET HAN (I) ÇEŞMESİ (H.1015- M.1606)

Gülhane Parkının Soğukçeşmeye açılan (Alemdar Caddesi) iki kapısı arasında Ahmet I tarafından yaptırılıp Abdülhamit II tarafından tamir ettirilmiş bulunan bu çeşme, diğer Hamidiye çeşmeleri gibi mermerdendir, süslüdür ve duvara bitişiktir. Çeşme bugün Gülhane Parkının reklam panosunun arkasında kaldığından görüşmemektedir. Esas kitabesi şöyledir:

 

“ Hayr... Allah için bu çeşmesi”

“ Yapdı Sultan Ahmed-i evvel-i zıll-i Hüda”

“ Suyunu nûş eyliyen bulsun hayat”

“ Halka can-bahş olsun aksın daimâ”

“ De düşünce Hâfızâ tarih olur”

“ Vire ehl-i meşrebe bu mâ safa”

    (1015)

Çeşmenin üst kısmında da şu kitabe görülmektedir:

“ El-gazi Es-sultan Abdülhamid-i sani efendimiz Hazretlerinin müceddedenbina ve inşa buyurdukları Hamidiye çeşmesidir.”(1307)

Tuğralar kazınarak silinmiştir.