;

AHMET EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1218- M.1803)

Cihangir’de İlyas Çelebi Sokaktaki (No:34) bu çeşme kesme taştan kâsik biçimlidir. Ayna taşı mermerdendir ve istiridye kabuğu biçiminde tezyinat vardır. Sivri kemeri üzerindeki kitabe eclî sülüs hatla iki satır halinde yazılmıştır.

“ Zeman-ı Sultan Mahmud Han-ı Gazide binaya muvaffak oldu Serhalife-i ruznamçe-i evvel”

“ Ahmed Efendi tarih sene 1146 tamire himmet itdi ehale-i mahalle sene 1218”

Çeşme 1146 yılında yapılmış, 1218 yılında mahalle halkı tarafından tamir ettirilmiştir.

Çeşmeyi yaptıran Ruzanamçe-i Evvel Serhalifesi Ahmed Efendi’dir.