;

AHMET BEY ÇEŞMESİ (H.1287- M. 1871)

Kumkapı Hisar Çeşme Sokak köşebaşında bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Kemerinin içine yerleştirilen ayna taşı düzdür.

Üzerinde:

“ Maaşalah kân 1287” ve

“ Silahdar-ı şehriyârî Ahmet Beyin çeşmesi”yazıları bulunmaktadır.

Ayna taşına ayrıca:

“ Vecealna’ min-el mâi külle şey-in hay” ayeti yazılmıştır. Çeşmenin tekkesi yol seviyesindedir. Suyu akmamaktadır.