;

AHMED HULİSİ PAŞA VE NEFİSE HANIM ÇEŞMESİ (H.1246- M.1830)

Fatih, Aksaray’da Sofular Mahallesi, Sofular Caddesi Molla Hüsrev Sokağı üzerinde bulunan bu çeşme, kaba taştan yapılmış bir duvar içersinde yukarısına kadar toprağa gömülmüş, üstü sıva ile düzeltilmiş büyük bir kemerle bitişiğinde yuvarlak bir kemer altında kitabeli bir ayna taşından oluşmakta iken çeşme tamir görmüş, üstü sıvanmış, bir yalak konulmuş ve suyu akıtılmıştır. Kitabesi şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat Rikâb-ı Hümayun Kaymakamı”

“ Ahmet Hulusî Paşa ile halilesi merhume”

“ Nefise Hanımın ruhlarıyçün fatiha”

“ Ta’miri tarihi Zilkade sene 1313 nisan sene 1312”

Bu kitabenin altında da:

“ Ve sekahüm Rabbüküm şeraben tahura””

“ Aynen fiha tesemmi selsebilâ”

     ( Sene 1246)

yazısı vardır. İki satırın ortasında “ Ve cealna minel mâ, külle şey’in hay” yazısı okunmaktadır.

Bu kitabeden evvelce mevcut 1246 tarihli bir çeşmenin 1313 ( M.1897) yılında Ahmet Hulusi Paşa ve eşi Nefise Hanımın ruhları için tamir ettirildiği anlaşılmaktadır.