;

AHMED HAN III. ÇEŞMESİ (H.1141- M.1728)

Ayasofya’nın yanında eski adı ile Saray meydanında Topkapı Sarayının Bâbuhumayun denilen kapısı önündeki bu çeşme Lâle üslûbunun en karakteristlik abidelerinden biridir. Hem çeşme hem de sebil vazifesi görmektedir. Kare bir plân üzerine inşa edilmiş bulunan binanın dört köşesine üçer yüzlü dairevi şekilde birer sebil ve bunlar arasındaki düz kısmı da arka cephe müstesna olmak üzere sivri kemerli birer büyücek çeşme yapılmıştır.

Binanın üstü çok geniş ahşap saçaklı bir çatı ile örtülmüştür. Kurşun kaplı olan bu çatının ortasına kısa kasnaklı yine ahşap bir kubbe yapılmış, köşelerindeki sebillerin üstüne de birer kubbe oturtularak çatıya zarif bir şekil verilmiştir.