;

AHMED HAN (III) ÇEŞMESİ (H.1116- M.1704)

Hasköy ile Kasımpaşa arasında Aynalıkavak mevkiinde ( Aynalı Kavak Kasrı bahçe içi), klâsik tarzda kesme taştan yapılmış iken restorasyonu yapılarak mermerden yapılmıştır. Sivri kemerinin iki yanında birer rozet vardır.

Kemerinin üzerine yerleştirilmiş ve talik hat ile yazılmış dört kıtalık kitabesi şair Dürri Ahmed Efendiye aittir ve tarih beyti şöyledir:

“ Durri dua idüp didi tarih-i sâlini”

“ Ayn-ı hayat-ü çeşme Sultan Ahmedi”

   (1116)