;

AHMED HAN (I) ÇEŞMESİ

Topkapı Sarayı Harem Dairesinde Ahmed I Kütüphanesinin içinde yemek odası kapısının solundaki yarım pencere yanında oyuk üç taraflı bu çeşmenin “İstanbul Çeşmeleri”ne göre tarih beyti şöyledir:

“Didi tarihini Hafız âb-ı kevser kendidir”

(1017)

“Akduğun Hafız görüb didi tarihini”

“Can-ü dilden nûş idin daimâ âb-ı hayat”

(1017)