;

AHMED DEDE ÇEŞMESİ (H.1009-M.1600)

Yedikule’de İmrahar semtinde Arap kuyusu sokak ile Hacı Hüseyin sokak köşesinde bulunan bu çeşme klâsik üslûptadır.

1600 tarihinde yapıldığı anlaşılan çeşmenin sonradan yenilenen kitabesinde yeni harflerle şu satırlar okunmaktadır.

“ Hayrat ettim herkese bu çeşmeyi”

“ Rahmet eyle kıldm Ahmed Dede’yi”