;

AHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1270- M. 1854)

Çengelköyü çarşısı içinde bulunan çeşme mermer bir sütun biçimindedir. Silindir şeklindeki alt kısmı oluklu bir koni olarak devam eder. En üstüne de yine mermerden bir lahana oturulmuştur.

Çeşmenin önünde polygon biçiminde bir yalak vardır. Gövde de musluğun üzerinde şu kitabe okunmaktadır.
” Sahib-ül hayrat Sekaras Ahmed Ağa”
                                          (Sene 1270)

Bu çeşmeyi yaptıranda sadrazam Mehmed Hüsrev Paşa’nın Kavas başısı Ahmed Ağa’dır.