;

AHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1233- M.1817)

Unkapanı’nda Dekovilli sokağının (Ragıp Gümüşpala cad. Park içi) deniz ucunda kısmen toprağa gömülmüş olduğu “İstanbul Çeşmeleri”‘nde kaydedilen bu çeşme bugün Eminönü’nü Unkapanı’na bağlayan ana caddenin deniz tarafındadır.

Çeşme tamamen mermerle kaplanmıştır. Dört cephelidir. Cephelerin her birini üstü yuvarlak kemerli bir ayna taşı ve bunu iki yanında ikişerden dört sütun süslemektedir. Yapının köşeleri yuvarlatılarak bunlara birer niş yerleştirilmiştir. Sütunların başlıkları üzerinden geçen bir korniş bütün binayı sarmaktadır. Bu kornişin yaklaşık olarak bir metre kadar yukarısından daha geniş bir korniş geçmektedir ki aynı zamanda saçak vazifesi görmektedir. Çeşmenin kitabesi esas cephede bu iki korniş arasındaki boşluğa yerleştirilmiştir. Ayna taşları ve köşelerindeki nişlerin içerisi düz mermerdir. Hiçbir nakış bulunmamaktadır. Lüle ve tekne yoktur. Dolayısıyla suyu akmamaktadır.

Şair Kenzî ‘nin kaleminden çıkan kitabe şöyledir:

“ Bidamdillah muvaffak itdi Bâri”

“ Bu câ-yi dil- küşayı kıldı âbad”

“ Rıza-ullah için sahib-ül hayrat”

“ İmameyn aşkına eyledi icad”

“ Kapanî Hacı Hafız Ahmed Ağa”

“ İlâ yevm-el kıyam namı ola yâd”

“ Bu tam tarihi görüb didi Kenzî”

“ Kıl evvah-ı şehid-i Kerbel3a şad”

      (1233)

Köşelerde yine bu iki korniş arasında, beyzi bir madalyon içinde “ Maşallah” yazılıdır.

Çeşmeyi yaptıran Kâpani Hacı Hafız Ahmed Ağa’dır.