;

AHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1154- M.1741)

Davutpaşa civarında, Esekapısı’nda (Cerrahpaşa Hastane içi, Adli Tıp önü) Harap Manastır Mescidi avlu kapısında bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Üstü kiremitle örtülü iken çatısı ve saçağı harap olmuş ve çökmüştür. Teknesi ve sedleri yok olmuştur.

Sivri kemeri üzerindeki dört beyitlik kitabesi okunamamıştır. Bu kitabenin tarih mısraları “İstanbul Çeşmeleri”’nde şöyle kaydedilmiştir.

“ Didi itmamında tarihin Habib”

“ Çeşme-sarı bî-bedel mâ-ül hayat”

        (1154)

Bu çeşmeyi yaptıran Mahmud I’in Kapuağası Ahmed Ağa’dır.