;

AHİ DURMUŞ BABA ÇEŞMESİ (H.917 – M.1511)

Beyazıt’ta Çadırcılar Caddesi üzerindeki Hacı Memiş sokağında İmam Hanı (Camili Han) avlusunda bulunan çeşme, banisi Ahi Durmuş’un kabri yanındadır.

Demir hazne kapağının iki yanında sülüse yazılmış altışar satılık iki kitabesi vardır. Sağdakinde:

“Maşallah”

“Gör imdi ehl-i Horasanın”

“Bani-i cami Durmuş Ali Babanın”

“Abdest al kıl namazı iç âbını”

“Hem sakası Beyazıd-ı Velinin”

“Gitti “Çar” gûşine tarih cevherle Rıza”

“Ola Cennet mekanı şu piranın”

(917)

Soldakinde:

“Maşallah”

“Hanı Sürre emini Sarı”

“Osman bâni-i mâ-ı leziz”

“Sahib-ül hayrat Yorganî”

“Mustafa Ağa ve diğer Küçük”

“Hüseyin Ağa ve Emine Hanımın”

“Hayratlarıdır sene 1202”

denilmektedir ki bu ikinci kitabeden çeşmenin (H.1202 – M.1787) yılında tamir edildiği anlaşılmaktadır. Çeşmeyi ilk yaptıran Horasanlı Ahi Durmuş Bayezid II’nin sakasıdır.