;

AHİ ÇELEBİ CAMİİ ÇEŞMESİ (H.1281- M.1864)

Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi (yıkılan eski Yemiş iskelesi civarında Balıkpazarı Değirmen sokağında) Ahi Çelebi (Kanlı Fırın) camii duvarı köşesinde yüzü mermer kaplı, teknesinin kenar taşları kalkmış, musluksuz muattal bir halde olduğu R.E. Koçu gerekse İ.H. Tanışık tarafından belirtilmiştir.

“ İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi”nde ise, mermer işçilikle yapılmış güzel bir çeşme olduğu, cephesinin en üstünde bir yuvarlak madalyon içinde kitabe levhası, bunun hemen altında mermer bir silme ve bu mermer silmeyi taşıyan iki geniş düz mermer pâye, ortada kavisli bir kemerin üstünde su taşı koymak için yapılmış taş deliği bulunduğu kaydedilmiştir.

Bu çeşmenin kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Kitabesi şöyledir:

“Maaşallah

Tevekkeltü alâllah

Vema tevfiki illâ billâh”

      (1281)