;

ADSIZ ÇEŞME

Hasköy Pîrî Çavuş Mahallesinde eski Hasköy Caddesi üzerinde Lengerhane´nin avlu duvarının kuzey doğu köşesinde yer alır.

Sırtını Lengerhane çevresini kuşatan moloz taş örgülü bahçe duvarına dayayan çeşme beyaz mermerden yapılmıştır. Dikdörtgen cephe silmelerle iki bölüme ayrılmıştır. Enine dikdörtgen olan üst bölüm kitabeye boyuna dikdörtgen olan alt bölüm asıl çeşmeye ayrılmıştır. Bu bölüm geniş tutulmuş yuvarlak kemerle sağlanan nişten meydana gelmektedir. Kemerin üzengi yerinden konsollara yer verilmiştir. Çeşme alınlığı dikdörtgen silmelerden oluşmakta olup derinlik kazandırılmıştır. Mermer yalak fazla dışa taşkın olmayıp çeşme nişi içine dahil edilmiştir.