;

ÂDİLŞAH KADIN MEZARI ÇEŞMELERİ

Lâleli’de Lâleli camii ile Mustafa II türbe arasındaki yolda türbe yanındaki bu ikiz çeşme oymalı kemerler altında şebekeli bir pencerenin iki yanındadır. Pencere ve çeşmeler olkulu sütunlarla birbirinden ayrılmıştır. Çeşmelerin yükseğe konmuş kurna biçiminde yalakları vardır. Suları akmamaktadır.

Pencerenin üzerinde bir sorguç biçiminde kabartmalarla süslü kitabe görülmektedir.

“ Devletlû Beyhan Sultan ve Hadice Sultan Hazretlerinin valideleri merhume Âdilşah Kadın       Efendinin ruhiyçün

Fatiha Sene 1219”

Âdişah kadın Mustafa III’ün üçüncü kadınıdır.