;

ADİLE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1143- M.1730)

Üsküdar’ın Dudullu Köyünde Şile yolu üzerinde bulunan bu çeşme tamamen mermerdendir. Oluklu iki geniş sütunun arasına oldukça büyük bir ayna taşı, bunun üzerine de kitabe yerleştirilmiştir. Daha yukarısında bir korniş ve bunun üzerinde de iki yanında oymalı birer saksı bulunan alınlık göze çarpmaktadır. Ayna taşında yarım daire şeklinde bir güneş onun altındada bir bitki motifi bulunmaktadır. Sonradan yapıldığı anlaşılan teknesi yol seviyesindedir.
Çeşmenin alınlığında beyzî bir madalyon içine sülüs hat ile istif edilmiş “ Ve minel-mâi külle şey’in hay” âyeti vardır.
Kitabe ise şöyledir:
“ Aliyye-şan ismet menkıbet Âdile Sultan kim”

“ Elinden câri her sûye su gibi ihsanı bi-payan”

“ Şehid-i Kerbelâ aşkında dila çeşme yapdırdı”

“ Nazirin görmemiştir. Böyle yerde dide-i devran”

“ Dahi zir-i zeminden yer yüzüne eyledi câri”

“ Bu ab-ı hoşgüvarı nûş ide insan ile hayvan”

“ Meram bu âb içen abdest alan bir fatiha okusun”

“ Revan-ı Hazret-i Mahmud Hanı eylesün şadan”

“ Kalender çıkdılar üçler didiler yaz bu tarihi”

“ Revan bir çeşme yapdı Hak yolunda Adile Sultan”
                                                              (1304)

Çeşmeyi yaptıran Mahmud II’nin kızı Adile Sultandır. Fakat çeşmenin yanında duvara dayalı bir taştan burada daha eski bir çeşmenin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu taşın üzerinde üç ayrı kitabe yazıldır. Birincisi:

“ Gazi Han Mahmud iş bu çeşme-i dîrineyi”

“ Gördü akmaz emr idüb tecdidi bünyad eyledi”

“ Kesilüb sonra DUDURLU halkı teşne-dil iken”

“ Gencider usta yine anları dilşad eyledi”

“ Söyledi Fevzi kulu cevher gibi tarihini”

“ Şevki nihal Usta nev çeşmesin âbad eyledi”

     (1275)