;

AÇIK HAVA TİYATROSU KARŞISINDAKİ ÇEŞME Şişli

Harbiye’de Açık hava tiyatrosu kapısı karşısında yol kenarında bulunan bu çeşmenin kesme taştan yapılmış geniş bir cephesi vardır. Ortada dört mermer sütuna bindirilmiş oymalı muhteşem bir başlığın koruduğu esas çeşme ortadaki büyük, iki yanındakiler küçük olmak üzere üçlü bir grup teşkil eder. Orta çeşmenin oymalı çok büyük bir ayna taşı ve sağlam bir teknesi vardır. Fakat suyu akmamaktadır. Küçük çeşmeler nakışlı kemerlerle süslenmiş ve önlerine kurna şeklinde nakışlı kemerlerle süslenmiş ve önlerine kurna şeklinde yüksek yalaklar konmuştur. Bu küçük çeşmelerden yapının sağına ve soluna üçer tane daha yerleştirilmiştir.
Prof. Naci Yüngül’ün “ Taksim Suyu Tesisleri” adındaki eserinde verdiği bilgiye gore bu çeşme evvelce Beşiktaş’ta Beşiktaş Caddesi üzerinde Hasan Paşa karakolu yanında iken buraya kaldırılmıştır. Çeşme iki yüzlü iken cephelerden biri Açık Hava Tiyatrosu karşısında kurulmuş diğeri ise Sular İdaresinin Feriköy deposunda muhafaza edilmiştir.
Çeşmede kitabe ve azyı yoktur. Oval madalyonlar içindeki tuğralar nakil sırasında silinmiş, yerleri boş bırakılmıştır.