;

ABİBE HANIM ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Hekimoğlu Ali Paşa Camii civarında bulunan çeşme Hekimoğlu Ali Paşa Caddesini kesen Köprülüzade Sokak No:23 de bulunan “ Hacı Hüseyin Kethüden Sorma Gir Camii” bahçesindedir.

Edirneli Şair Behiştî Mustafa Sadettin Efendinin üç beyitlik tarih manzumesinden anlaşıldığına göre çeşmeyi yaptıran Hacı Hüseyin ile kızı Safiye’nin ruhları için çeşme Âbide Hanım tarafından tamir ettirilmiştir.

Tarih beyti şöyledir:

“ Ayn-i zemzemdir Behiştî tarihin der-teşnegân”

“ İçelim ruh-i Huseyn aşkına âb-ı Safiye”

      (1145)