;

ABDÜLMECİD HAN VE ZÜBEYDA HANIM ÇEŞMESİ (H.1267- M.1850)

Beşiktaş’ta Uzuncaova caddesi (Selaltı Sok) Tuz Baba Camii’ne yakın, iki yolun birleştiği bir noktada bulunan bu çeşmenin teknesi, ayna taşı ve kitabesi mermerdendir.

Kitabesi şöyledir:

“ Okudu Hüseyn kulu atşana tarih-i selis”

“ Cûd- Han Abdülmecîdî yapdı bâlâ çeşmeyi”

(1267)

Tuğra yeri boştur. Cephenin sol yukarı tarafıyla ikinci bir kitabe vardır. Bunda da:

“ İş bu çeşme ile aşağıdaki çeşme Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin valdeleri Zübeyde Hanımefendi’nin fevkalade ve ehali-i hamiyetmendanın muavenetleriyle tamir ve termin edilmiştir.” (1340) (M.1921) Şaban-ı Şerif