;

ABDÜLMECİD HAN ÇEŞMESİ (H.1258- M.1842)

Yeşilköy’de İstasyon caddesi sonlarından Bademli sokak ile Çekmece caddesi kavşağındaki bu çeşme kesme taştan yapılmış olup yüzü mermer kaplıdır. Suyu akmamaktadır.

Hattat Mehmed Vuslatî’nin talik yazı ile altışar mısralık altı satıra yerleştirdiği Şakir’in tarih manzumesi şu kıta ile son bulmaktadır.
” Şakira evsaf-I dercin bu mustaffa çeşmenin”

“ Bir beyitle iki tam tarih il kıldım eda”

“ Çeşme-I âb-I hayatı yapdı elhak padişah”

“ İç hemen sen âb Han Abdülmecid’e kıl dua”

     (1258)