;

ABDULLAH AĞA ( Silâhdar Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1207- M.1792)

Silâhdar Seyyid Abdullah Ağa’nın bir çeşmesi de Halıcıoğlu’nda Turşucu Camii sokağında Turşucu Hüseyin Çelebi Camii’nin avlusunda bulunmaktadır. Bu çeşme mermerden yapılmıştır. Suyu akmaktadır.

Kitabesi şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat vel-hasenat Es-Seyyid Abdullah Ağa Silâhdar-ı hazret-i Sultan Selim Han hulled-Allahü mülkehu ve ebbede saltanatehu âmin”

( Sene 1207)