;

ABDULLAH AĞA (Silahdar Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1206-M.1791)

Eyüp’te Silahdar Ağa Caddesi (No:225 önü) üzerinde, Silahdar Ağa köprüsü ile Santralın karşısında ve Kemeklidere Sokağı’nın sağ başındadır. Set üzerindeki çeşmeye merdivenle çıkılır. Çeşmenin yüzü mermerle kaplıdır. Düz iki sütun arasında oymalı bir kemeri ve kabartmalı bir ayna taşı vardır. Teknesi sağlamdır. Kemerinin üzerinde bir madalyon içersinde “ Maşallah “ yazılıdır.

Şakir Ahmed Paşa’ya ait olan kitabenin tarih mısraları şöyledir:

“ Söyledim târih-i tâmmın Şâkirlâ atşâna ben”

“ Pek güzel ma’mure oldu çeşme-i ranâ-hele”

(1206)