;

ABDULLAH AĞA ( Karagözzade) ÇEŞMESİ (H.1256- M.1840)

Hasköy’de Çıksalın Sokağında (Çakırbeyler sokağında Çıksalın mezarlığı içi) bulunan bu çeşme mermerden iki kolon arasında düz bir ayna taşından ibarettir. Kitabesi çeşmenin üzerinde yarım daire şeklinde ayrı bir parça olan taşla yazılıdır. Teknesi şeklini kaybetmiş olmakla beraber suyu akmaktadır. Kitabesi şöyledir:

“ Maşallah kân”

“ Etti çeşmesinin Karagözzade”

“ Abdullah Ağa kim misl-i nab cihanda”

“ Gel besmeleyle ma-ı hayatı”

“ Ede şefaat İmam-ı Hüseyin Ukba’da”

       (1256 Fi 29 Receb)

 

KİTABESİ