;

ABDULLAH AĞA (Cececibaşı) ÇEŞMESİ (H.1144- M.1731)

Beyoğlu’nda, Küçükparmakkapı’da Çukurlu Çeşme Sokağı’ndaki çeşme, aslında kesme taştan yapılmış ise de sonradan üzeri sıva ile örtülmüştür. Cephesindeki yuvarlak kemerin içi boştur. Teknesi kırık ve betonla doldurulmuştur.

Mermer kitabe taşı çeşmenin gördüğü tamirler sırasında yan cepheye konulmuştur. Şair şehri Mehmed Efendi’nin beş beyitlik tarih kitabesi şöyledir:

 

“ Hazret-i Sultan Mahmud-i adalet-siretin”

“ Feyz-i ihsaniyle reyyan oldu cümle kâinat”

“ Öyle şah kim pay-i serv-i adline ru-mal eder”

“ Nil-i Mısr-i Kahireyle cedvel-i nehr-i Fırat”

“ Devr-i cudunda Cebecibaşı Abdullah Ağa”

“ Yapdı bu nev-çeşmeyi oldu kârîn-i iltifat”

“ Âb-ü tâb-ı devletin memdüd ide Rabb-ül-enam”

“ Zib-tâk-i asüman oldukca nakş-i sabitat”

“ Şehriya tarihini işrab için der lülesi”

“ Can- fezadır ayn-ı Abdullah için mâ-ül-hayat”

    (1144)