;

ABDULLAH AĞA ( Ali Efendi Zade) ÇEŞMESİ (H.1105- M.1693)

Süleymaniye de Kirazlı Mescit Sokağında (No:56 karşısı) Fatih Sultan Mehmet ile Beyazıdır Defterdarı Cenderecizade Şemseddin’in türbesi yanındaki mezarlığın bu sokak üzerindeki duvarında bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik üsluptadır. Susuz, lülesiz kırık ve toprağa gömülmüş halde haraptır. Arapça olan kitabesi şöyledir:

“ Ve minel mai külle şey’in hay”

“ Allahümme ecirni minennar”

“ Ve edhilnel cennete maal ebrar”

“ Çeşme-i Abdullah Ağa Ali Efendi Zade”

(1105)

Çeşmeyi yaptıran Ali Efendi zade Abdullah Ağa, arka taraftaki mezarlıkta, çeşme yanındaki duvar penceresi karşısında yatmaktadır .Taşında:

“ El- merhum el-magfur zen yazmacısı Ali Efendi Zade Abdullah Ağa ruhu için fatiha 1105” yazılıdır.