;

ABDÜLHAMİD HAN II ÇEŞMESİ (H.1319- M.1901) Şişli

Maçka’da Abdi İpekçi caddesi üzerinde Maden Fakültesi ( Eski Silâhhane) karşısındaki parkın baş tarafında yer alan bu çeşme baktiyle Tophane’de Nusratiye Camii’nin önünde bulunmakta idi. Yolun genişletilmesi çalışmaları sırasında yeri değiştirildi.

Bu çeşme çok değişik mimarîsine rağmen bariz bir barok üslûp gösterir. Halbuki bu tarihlerde ortaya çıkan yeni Türk üslûbu, küçük çeşmelerde olduğu gibi meydan çeşmelerinde de Abdülmecid II’nin Ertuğrul Mahallesindeki çeşmesinde olduğu gibi kendisini belli etmeye başlamış bulunmakta idi.
Kurşun örtülü bir çatı ve geniş bir saçak altında mermerden yapılmış olan çeşmenin ayna taşları Türk Rokokosu stilinde motifler ile süslendirilmiştir.
Dört cephesinde birer beyitten oluşan kitabesi şu tarih beyti ile son bulmaktadır:

“ Âb-ı şirinin içüb “bir” ile didim tarihini”

“ Eyyledi bu çeşmeyi bünyad Han Abdülhamid”

(1319)