;

ABDÜLHAMİD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1307- M.1889)

Topkapı Sarayı’nın Ortakapı dışında kale duvarına bitişik ( Gişelerin sağında) olan bu çeşme mermerden eski klâsik üslupta yapılmıştır. Kitabesi:

“ El-gazi Es-sultan Abdülhamid Han-ı sani Efendimiz Hazretlerinin”

“ Müceddeden bina ve inşa buyurdukları Hamidiye Çeşmesidir.” (1307) şeklindedir.

Çeşmenin üst tarafında motiflerle süslü bir şerit halinde uzanan bordürün yukarısındaki madalyon içinde bulunması gereken tuğra kazınarak silinmiştir.

Tarihde “ Cellâd Çeşmesi” diye sık sık anılan çeşme budur.