;

ABDÜLHAMİD HAN (I) ÇEŞMESİ (H.1197-M. 1782)

İstinye’de Camii sokak ile İstinye Değirmen sokağı köşesinde bulunan Neslişah Camiinin avlu kapısı bitişiğindeki yüzü düz mermerle kaplanmış, etrafı sade bir çerçeve içine alınmış bulunan bu çeşmenin üstü çatılı ve kiremit örtülü olduğu ve celi yazılmış kitabesinin de şu şekilde bulunduğu “İstanbul Çeşmeleri”’nde gösterilmiştir.

“ Bu çeşme-i ferahfeza şevketlû kerametlû Padişah-ı cizam”

“ Ve Şehinşah-ı muazzam Halifet- ullah-ı fi-âlem hadim-ül haremeyn-ül muhteremeyn”

“ Sultan Abdülhamid Han halledallahü saltanatuhu ilâ”

“ Nihayet-it-devran Hazretlerinin eser-i lâtifleridir.”

(Sene 1197)