;

ABDÜLHAMİD HAN (I) ÇEŞMESİ

Beylerbeyi’nde Çamlıca Yolu ( Çamlıca Cad.) üzerinde bulunan bu mermer çeşme, birbirinden olulu sütunlarla ayrılmış üç cepheden oluşmaktadır. Büyük boydaki ayna taşlarından oymalı kemerler ve süsleyivi motifler kazılmılştır. Kemerlerin üzerinde bulunan kitabe yerlerinin üşü de boştur. Çeşmenin yalnız orta yüzündeki musluktan su akmaktadır.

Çeşmenin hangi tarihte yapıldığını gösteren bir işaret yok ise de Abdülhamid I tarafından Beylerbeyi Camii ile birlikte yaptırılmış olması muhtemel görülmektedir.