;

ABDİ KAPTAN ÇEŞMESİ ( H.1032- M.1622)

Kasımpaşa’da Büyük Piyale Camii’ne giden Zincirlikuyu Caddesi üzerinde ( No:141) Gedik Abdi Camii’nin önünde köşebaşında bulunan bu çeşme, eski şeklini kaybetmiş olup, bir beton yığını görünümündedir. Teknesi yol seviyesinin altında kalmış, suyu akmamaktadır.

Haşimî tarafından yazıldığı anlaşılan kitabesi ayna taşının üst tarafında muhafaza edilmiştir.

 

“ Yapdı Hak yoluna bu çeşmei bir ehl-i kerem”

“ O merd iki cihanda mekânı hâzin-i sübhan”

“ Ehl-i diller dediler Hâşimiya tarihin”

“ Yapdı Abdi Kaptan çeşme kılub âb-ı revan”

(1032)