;

ABBAS AĞA ÇEŞMESİ (H. 1297- M.1879)

Cağaloğlunda Molla Fenerî ve Çatal Çeşme sokaklarının birleştiği yerde Kız Sanat Ensititüsü’ nün bahçe duvarı köşesindeki bu çeşme iki cepheli olduğu için Çatal Çeşme adı ile anılmaktadır. Mimarî bakımından bir hususiyeti yoktur. 1972 yılında çimento ile doldurulmuş teknesi üzerinde bir ayakkabı tamircisi çalışmakta ve burası dükkân olarak kullanılmakta idi.
Çeşme aslında Abbas Ağa adında bir şahsa ait iken Şehremeni Nazıhar Paşa tarafından  yenilenmiştir. Kitabesi şöyledir:

“ Hüda mazhar ide tevfikine dâim Hamid Hanı”
“ Esas-ı mülküne endişesi....”
“ İdüb ezcümle ihya çeşme-i Abbas Ağayı”
“ Şehinşahın bu da bir ni’met-i bi.....”
“ Emin-i şehri abd-i sadıkı Mazhar Paşa kim”
“ İmar-ı hayre himmet mülke hizmet has şanıdır”
“ Suyun bu resme tasvif eylesün Tevfik tarihin”
“ Akan âb-ı revan sanma hayat-ı cavidanîdir”