;

ABBAS AĞA ÇEŞMESİ (H.1032- M.1622)

Fatih’te İbrahim Çavuş ve Denizabdal mahalleleri arasında Vezir Caddesi üzerindedir. Seyyid Ömer Camii’ne yakın bulunduğu gibi hamamında karşısında olduğundan bu çeşmeye “ Yeni Hamam Çeşmesi” de denilmektedir. ( Seydi Seyfullah Dede Türbesi karşısı)

Genç Osman’ın bendelerinden Abbas Ağa tarafından (H.1032- M.1622) yılında yaptırılmıştır. Türk klâsik mimari üslûbunda kesme taştan inşa edilmiştir. Ayna taşı mermerden olup çiçek motifleriyle süslüdür. Ayna taşının iki yanında tas konacak yuvarlak vardır. Teknesi ve kenar sedleri kırılmış, yol seviyesinin altında kalmıştır. Saçağı yoktur ahşap bir yapıya bitişiktir. Suyu akmamaktadır.

Kitabesi sivri kemerinin hemen altında, ayna tasının üstünde üç satır halinde yerleştirilmiştir. Üç beyitlik kitabe zamanla okunamayacak kadar bozulmuştur. Tarih mısrasının aşağıdaki şekilde olduğu “İstanbul Çeşmeleri”nde kaydedilmiştir.

“ Çeşme-i Abbas’dır ya âbı Ayn-ı selsebil”