;

10) CANFEDA KADIN VE HAZİNEDARŞEVKİNİHAL USTA ÇEŞMESİ (H.1195- M.1780)

Gedikpaşa Camiinin karşısındaki (Gedikpaşa Camiisokak- Sucubaki Sokak kesişimi) bu çeşme tamamıyla mermerdendir. Cephesi kabartma girlandlar, rozetler ve güneş motifleri ile süslüdür. Basık bir kemer altındaki ayna taşı geniş bir sutaş ile çevrili olduğu gibi teknesinde yine bir girland, sedlerinde ise rozetler vardır. İlk yaptıran Canfeda Hatun dur. Sonradan harap olmuş ve haznedar Şevhinihal Usta tarafından 1264 yılında imar edilmiştir. Bu tamire ait beş beyitlik ikinci kitabe maliye meketebi mektubi odası ketebesinden Ahıshalı Selâmi Efendinindir. Tarihi ve tarih beyit şudur:

Sahibülhayrat vel hasenat merhum kethunda

Cabgeda kadın Alyeherrahmetü vel gufran

1195( 1780 M)

Selâmi geldi bir hatif dedi cevher gibi tarih

Safayab ber bea olsa sarayda haznedar usta

Çeşme hazneli olup,akmamaktadır.