;

TEMEL İŞLEMLER VE TEMEL PROSESLER - II

Kitabın Yazarı : Prof. Dr. Yılmaz MUSLU
Boyutları : 160x240 mm
Sayfa Sayısı : 472
Basım Yılı : 2002
ISBN : 975-92794-5-2
KDV Dahil Fiyatı : 0.00 TL

SU VAKFI YAYINLARI TARAFINDAN BU KİTABIN YENİ BASKISI YAPILMAYACAKTIR

Su ve Atıksu Tasfiyesinde Uygulanan Temel İşlem ve Prosesler

Reaksiyon Kinetiği

Aktif Çamur Metodunun Teorisi

Yoğunlaştırma ve Yoğunlaştırıcıların Hesabı

Kimyasal Çökelme

Gaz Transferi

Adsorpsiyon

Dezenfeksiyon

Yakma

Çok Fazlı Akım ve Biyokimyasal Oksidasyon

Katı Faz Denklemleri ve Biyofilmin Matematik Modeli

Piston Akım Özel Halinde Sıvı Faz Denklemlerinin Ç;özümü

Sıvı Faz Denklemleri

Biyofilm Reaktörlerin Madde İletim Katsayıları

Biyofilm Reaktör Teorisi İle İlgili Uygulamalar

Biyofilmlerde Sıcaklık Etkileri

Biyolojik Filtrasyonda Dispersiyonlu Akım Modelleri

Taneli Ortamda Doymamış Akım

Taneli Ortamda Doymuş Akım

Genleşmiş Yatakların Hidroliği

Taneli Ortamda Filtrasyon

Filtrasyon Denkleminin Nümerik Entegrasyonu

EK 1. Giriş ve Çıkış Yapılarının Hidroliği

EK 2. Tasfiye Tesislerinin Hidroliği


;