;

HİDROMEKANİK

Kitabın Yazarı : Prof. Dr. R. Ferruh MÜFTÜOĞLU
Boyutları : 165x240 mm
Sayfa Sayısı : 251
Basım Yılı : 2011
ISBN : 978-975-6455-45-6
KDV Dahil Fiyatı : 45.00 TL

1. Bölüm - Genel Bilgiler

 • Boyut kavramı ve mekanik boyutlar
 • Birim ve birim sistemleri
 • S.I. veya M.K.S. sistemi
 • C.G.S. sistemi
 • M.Kf.S. sistemi
 • İngiliz birimler sistemi
 • Bazı dönüştürmeler
 • Özgül kütle ve ağırlığın boyut ve birimleri
 • Boyut homojenliği
 • Boyutsuz sayılar
 • Gerilme kavramı
 • Sorular


2. Bölüm - Sıvıların Özellikleri

 • Viskozite
 • Viskozimetre
 • Viskozitenin değişimi
 • Newtonien ve Newtonien olmayan sıvılar
 • İdeal akışkan
 • Sıkıştırılabilirlik (esneklik)
 • Buharlaşma ve buhar basıncı
 • Yüzey gerilimi
 • Eğri yüzeylerde yüzey gerilimi etkisi
 • Kılcal borular
 • İzotropi
 • Mekanik ortam olarak sıvılar
 • Sorular


3. Bölüm - Hidrostatik

 • Bir noktadaki basınç
 • Bir noktada basıncın değeri
 • Basınç yüksekliği
 • Hidrostatik paradoks
 • Hidrostatik uygulamaları
 • Birleşik kaplar
 • Su cenderesi (hidrolik pres)
 • Hidrofor
 • Barometre
 • Manometre
 • Barometre ve manometre basınçları
 • Yüzeylere gelen basınç kuvvetleri
 • Düzlem yüzey hali
 • Eğri yüzey hali
 • Kaldırma kuvveti
 • Batık cisimlerin stabiliteleri
 • Yüzen cisimlerin stabiliteleri
 • İvmeye maruz durgun sıvı kitleleri
 • Tabii koordinatlarda denge denklemi
 • Kartezyen koordinatlarda denge denklemleri
 • Eşbasınç yüzeyleri
 • Kuvvet potansiyeli
 • Doğrusal ivmeye maruz durgun sıvılar
 • Merkezcil ivmeye maruz sıvı kütleleri


4. Bölüm - Kinematik Kavramlar, Akımın Tasvir ve Tasnifi

 • İnceleme yöntemleri
 • Akım çizgisi, akım borusu, akım ipçiği
 • Akım çizgisi
 • Akım borusu ve akım ipçiği
 • Laminer ve türbülanslı akımlar
 • Üniform ve değişken akımlar (akım alanı biçimi)
 • Kararlı ve kararsız akımlar
 • Kesitsel hız dağılımı
 • Üç, iki ve bir boyutlu akımlar
 • İvme
 • İki boyutlu akım halinde ivmenin tabii koordinatlarda ifadesi
 • İvmenin kartezyen koordinatlarda ifadesi
 • Çevrinti
 • Sirkülasyon

 

5. Bölüm - Temel Kanunların Diferansiyel Denklemleri

 • Tabii koordinatlarda diferansiyel denklemler
 • Süreklilik denklemi
 • Hareket denklemleri
 • Momentum denklemi
 • Enerji denklemi
 • Kartezyen koordinatlarda diferansiyel denklemler
 • Süreklilik denklemi
 • Hareket denklemleri
 • Momentum denklemleri

 

6. Bölüm - Türbülanslı Akım ve Sınır Tabakası

 • Türbülanslı akımda hız bileşenleri
 • Kritik hız
 • Ayırdetme kriteri: Reynolds sayısı
 • Basit türbülans modelleri
 • Türbülanslı akımda hız dağılımı
 • Sınır tabakası
 • Dahili akımlarda sınır tabakası
 • Harici akımlarda sınır tabakası
 • Sınır tabakası denklemleri
 • Sınır tabakasının ayrılması
 • Cidar pürüz derecesi ve sınır tabakası
 • Sürükleme kuvveti


7. Bölüm - Bir Boyutlu Akımlar

 • Bir boyutlu ideal akımlar
 • Süreklilik denklemi
 • Tabii koordinatlarda hareket denklemleri
 • Bernoulli denklemi
 • Bernoulli denklemi uygulamaları
 • Momentum denklemi
 • Momentum denklemi uygulamaları
 • Bir boyutlu gerçek akımlar
 • Süreklilik denklemi
 • Hareket denklemleri
 • Enerji denklemi
 • Akım borusunun bir boyutlu kabulü
 • Momentum denklemi
 • Bir boyutlu laminer akımlar
 • Bir boyutlu türbülanslı akımlar


8. Bölüm - Üç ve İki Boyutlu Akımlar

 • Üç ve iki boyutlu ideal akımlar
 • Euler denklemleri
 • Çevrintisiz (potansiyel) akımlar
 • Hız potansiyeli ve potansiyel fonksiyonu
 • Akım fonksiyonu
 • Potansiyel akımların temel denklemi
 • Akım ağı
 • Potansiyel akım teorisinin uygulamaları
 • Gözenekli ortamlarda akım
 • Üç ve iki boyutlu gerçek akımlar
 • Navier-Stokes denklemleri
 • N-S. denklemlerinin özel hal çözümleri


9. Bölüm - Boyut Analizi

 • Boyut homojenliği
 • Büyüklüklerin boyutça tasnifi
 • Çok kullanılan boyutsuz büyüklükler
 • Denklemlerin boyutsuzlaştırılması
 • Rayleigh yöntemi ile analiz
 • Buckingham yöntemi ( p teoremi) ile analiz
 • Deneysel çalışmaların sistemleştirilmesi


10. Bölüm - Model Teorisi

 • Benzerlik
 • Geometrik benzerlik
 • Kinematik benzerlik
 • Dinamik benzeşim
 • Reynolds modelleri
 • Froude modelleri
 • Yüksek Reynolds sayılı akımlar
 • Distorsiyonlu modeller

Bu kitabı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz:

https://www.garantikitap.com/kitap/hidromekanik-ferruh-muftuoglu-9789756455456


;