;

BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ

Kitabın Yazarı : Zekai ŞEN
Boyutları : 110x180 mm
Sayfa Sayısı : 216
Basım Yılı : 2020
ISBN : 978-975-6455-57-9
KDV Dahil Fiyatı : 27.00 TL

Bu kitabı elektronik kitap olarak aşağıdaki linklerden satın alabilirsiniz.

https://play.google.com/store/books/details?id=Ak9gEAAAQBAJ

BÖLÜM 1 – BİLGİNİN TEMELLERİ

 • Bilgi Nedir?
 • Bilginin Elde Edilişi
 • Bilgi İletimi
 • Anlamlı Bilgi Kümesi
 • İnsan ve Bilgi

BÖLÜM 2 – BİLİMİN NİTELİKLERİ

 • Genel Bilim
 • Bilimsel Bilgi
 • Bilim ve Kökeni
 • Bilim Tanımı
 • Gerçekçilik
 • Örgün Bilgi Kümesi
 • Düzensiz Algılamaların Düzenlenmesi
 • Gözlem ve Deney
 • Bilimin Nitelikleri
 • Olgusallık
 • Mantıksallık
 • Genelleştiricilik
 • Sınırlılık
 • Tarafsızlık
 • Yenilikçilik
 • Yanlışlanabilirlik
 • Durağan Olmamak
 • Eleştirilebilirlik
 • Seçicilik
 • Bilimde Varsayımlar ve Kabuller
 • İdealleştirmeler
 • Yaklaşıklık
 • Bilimsel Kanunlar
 • Kuramlar (Teoriler)
 • Bilimde Yanlış Anlamalar
 • Bilimsellik

BÖLÜM 3 – BİLİM YAPMA İLKELERİ

 • Bilim ve Bilim Adamı
 • Bilim Adamının Özellikleri
 • Bilim Felsefesi
 • Bilim Mantığı
 • Sormak ve Sorgulamak
 • Geçmiş Çalışmaların İncelenmesi (Kaynak incelenmesi)
 • Laboratuvar İncelemeleri
 • Uygulama ve Yorumlar

BÖLÜM 4 – DÜŞÜNCE İLKELERİ

 • Düşünce Tarzları
 • Özgür Düşünce 
 • Sınırsız Düşünce 
 • Sınır Ötesi Düşünce 
 • Eleştirel Düşünce 
 • Öncesi Olan Sonracı Düşünce 
 • Sorgulayan Düşünce 
 • Sessiz Yıkıcı Ama Sözel Yapıcı Düşünce
 • İnancı Sabit Olmayan Düşünce 
 • Paylaşımcı Düşünce
 • Demokratik Olmayan Düşünce
 • Korkusuz Düşünce
 • Yayılımcı Düşünce
 • Beyin fırtınası


BÖLÜM 5 – ARAŞTIRICILIK RUHU

 • Buluş İçin Düşünmek
 • İdrak ve Düşünce Saflığı
 • Tecrübeye Güven
 • Takım Ruhu
 • Faydalı Olmak
 • Akıl, Mantık ve Kalp
 • Etik Değerler

BÖLÜM 6 – TASARIMLAR

 • Şekil Bilgisi (Geometri)
 • Denklem, Model Ve Yazılımlar
 • Yöntembilim (Metodoloji)
 • Belirgin Yöntemler
 • Belirgin Olmayan Yöntemler

BÖLÜM 7 - ESER YAZABİLME İLKELERİ

 • Eser Eleştirme Teknikleri
 • Eser Verme Zorunluluğu
 • Eser Yazma Teknikleri
 • Kitap Yazma Kuralları

BÖLÜM 8 – DİL VE EĞİTİM

 • Dil ve Önemi
 • Yabancı Dil
 • Matematik Fonksiyonların Türkçe’ye Tercümesi
 • Doğru Denklemi
 • İkinci Dereceden Eğri Denklemi (Parabol)
 • Üçüncü Dereceden Eğri Denklemi (Kübik)
 • Çok Dereceden Eğri Denklemi (Polinom)
 • Ondalık Üslü Denklem (Kuvvet Fonksiyonu)
 • Üssel Eğri Denklemi (Eksponansiyel)
 • Logaritmik Eğri Denklemi
 • Çifte Teğet (Asimptotik) Eğri Denklemi (Hiperbol)
 • Karmaşık Eğri Denklemi
 • Türkçe’den Matematikçeye Tercümeler
 • Matematikçeden Türkçe’ye Tercümeler
 • Uluslararası Nitelikte Üniversite 

BÖLÜM 9 – YÖNTEMBİLİM

 • Genel
 • İhtimal Yöntembilim
 • İstatistik Yöntembilim
 • Stokastik Yöntembilim Yapay Sinir Ağları (YSA) Yöntembilim
 • Genetik Algoritma Yöntembilim
 • Bulanık Mantık Yöntembilim

Bu kitabı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz:

https://www.garantikitap.com/kitap/bilim-ve-bilimsel-arastirma-ilkeleri-zekai-sen-9789756455463


;