;

ORTAOKUL ÇEŞMESİ

Çatalca’da İstanbul caddesi üzerindedir. Çeşme hakkındaki aşağıdaki bilgi İstanbul Ansiklopedisinden alınmıştır. Okulun bahçe duvarının bir köşesinde ve duvarın sokak yüzüne konmuş cephesi mermer kaplı bir çeşmedir. 1936- 1950 arasında yapılmıştır. Dikkate değer en önemli hüviyeti mermer kabartma bir plâk taşımasıdır ki o tarihlerde Çatalca Ortaokulu’nun resim ve iş öğretmeni olan Ahmed Anlı’nın eseridir. Sanatkar ve İnkilâpçı öğretmen bu plâkta tamamen çıplak bir atleti çeşmeden avucu ile su içer vaziyette göstermiştir.