;

TERSÂNE EMİNİ, KETHÜDÂ MEHMED EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Kasımpaşa’da, Şişhane yokuşu, Yaşmak Sıyıran Sokak’tadır. (No:70 yanı) Kesme taştan, Lale devri üslubunda yapılmış, küp gövdeli bir meydan çeşmesidir. Haznesinin üstü pramidal bir çatıyla örtülüdür. Çeşme cephesi mermerdendir. Işınsal yarım daire şeklinde oluşturulan çeşme nişinin bulunduğu cephe silmelerle dikdörtgen bir çerçeve içine alınarak iki yanda bir sütun ile dışa taşkın bir biçimdedir. Ön cephede en üsteki bir korniş, altta bir mukarnas dizisi ve bunun üzerinde bitkisel bir kabartma dizisinden meydana gelmiştir. Işınsal nisin köşelikleri ve alt kısmı rumi, bitkisel kıvrık dal ve yapraklardan oluşan bir kompozisyon ile doldurulmuştur. Ayrıca yarım dairenin her dilimine farklı küçük rozetler yerleştirilmiştir. Üzengi seviyesi yine mukarnas bir dizi belirler. Nişin hemen üzerinde celi sülüs bir hatla yazılmış üç satırlık mermer kitabe ve iki yanında birer çiçek rozeti bulunur. Ayna taşında

dikdörtgen bir silme içersinde, dilimli sağır bir kaş kemer içersinde bir rozet yer alır. Bu silmelerin üzerine bir kemer ve içersinde bitkisel bezeme ile kompoze edilmiştir. Çeşmenin teknesi betonla doldurulmuştur. Çeşmenin ön cephesinde iri rozetler ve aralarında natüralist lale ve karanfil çiçekleri ile oluşturulan süsleme yer alır. Kitabesi:

“ Bâni-i bazîbi’l-çeşme”

“ El-Hac Mehemmed ruhiyçün”

“ El-fâtiha, fi-şehri Muharremül-Harem”

                                                   (1145)