;

TERSÂNE ÇAVUŞI ABDÜLKADİR AĞA ÇEŞMESİ ( KADRİ ÇAVUŞ ÇEŞMESİ) ( H.1115- M.1703)

Kasımpaşa, Küçük Piyale Paşa Mahallesi’nde, Mektep Sokağı ile Zincirlikuyu Caddesinin (No:192 karşısı) köşesindedir. Çeşme “Kadri Çavuş Çeşmesi” olarak tanınmaktadır.

 

Tersâne Çavuşlarından Abdülkadir Ağa, ölen iki kızının ruhunu şad etmek için bu çeşme ile yanında bugün mevcut olmayan mektebi hayrat olarak yaptırmıştır.

“İstanbul Çeşmeleri”nde çeşmenin 1945’de üstü çatılı ve kiremitle örtülü olup kemerinin üzerinde üç beyitlik mermer kitabesinin bulunduğu, klâsik uslunda kesme taştan yapılmış hazneli bir meydan çeşmesi olduğu belirtilmektedir.

1940-45 yıllarında iyi durumlarda olan ve suyu akan çeşme yol ortasında kaldığı için araçların çarpması, yol genişletilmesi sırasında yıkılmış, cephe kaplamaları dökülmüş, haznesinin büyük bölümü yıkılmıştır. Günümüzde çok harap durumda olan bu küp gövdeli çeşmeden sadece kemerinin ve ayna taşının bir parçası ile haznesinin bir kısmı kalmıştır. Musluk taşının üst kısmı ve tas nişleri görülebilmektedir. Çeşmenin mermer kitabesi bugün mevcut değildir.

Üç beyitlik kitabenin tarih beyti “İstanbul Çeşmeleri”ne göre şöyledir:

“ Bir nidâ geldi görüp târîhini”

“ Dedi bu çeşme-i âb-ı kevser”

(1115)