;

ÖMER AĞA ÇEŞMESİ ( H.1144- M.1731)

Beyoğlu, Çukurcuma Caddesi üzerinde camiiinin ( Muhiddin Molla Feneri Camii karşısı) tam karşısındaki bu çeşme küfeki tasından dört yüzlü olarak yapılmıştır. Eskiden bir meydan çeşmesi iken sonradan yapılan binalar arkasına dayanmıştır. Kabartmalarla süslü bir ayna taşı vardır.

Sivri kemerinin üzerideki kitabe şöyledir:

“ Sâhib-ül-hayrat Ömer Ağaki Hak”

“ Zât-ı pâkin itdi memdûh-üs-sıfat”

“ Hâzin-i Sultan Mahmud Ham olub”

“ Hayre mâil hakka kaaildir o zat”

“ Şimdi inşa eyleyüp bu çeşmeyi”

“ İtdi saky-i mü’minin-ü mü’minat”

“ İzn-i sultâniyle bir hayr itdi kim”

“ Hak vire ana cinân- âliyat”

“ Hak kabul idüp bu hayri eyleye”

“ Mazhar-ı ( Ve’l-bâkiyat-üs-sâlihât”

“ Didiler ehl-i sühan târihini”

“ Rûh-efzâ çeşme-imâ-ül-hayat”

    (1144)