;

ZEYNEP HATUN ÇEŞMESİ VE NAMAZGÂHI

Muntazam kesme taştan yapılmış olup teknesi toprağa gömülmüştür. Kitabesi yoktur. Üzerindeki iki taş konsol dikkat çekmektedir Burada eskiden taş bir balkonun bulunduğu sanılmaktadır. Çeşmeden Gümuşsuyu akardı. Bu su çinko kaplara doldurulur ve mühürlenerek Topkapı Sarayına gönderilirdi. Padişahlar bu suyu içerlerdi.

Arkasında düz ve ağaçlı saha vaktiyle Namazgah Mesiresi idi. Namazgâh taşı bugün mevcut değildir.

Banisi zeynep Hatun İdris-i Bitlisi’nin eşidir.