;

ZEHRA HANIM ÇEŞMESİ (H.1284- M.1867)

Eyüp’te Vezir Tekkesi caddesinde (No:41 önü) kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olan bu çeşmenin şekli bozulmuş taşları kat kat kireçle örtülmüş, kitabesi okunamaz hale gelmiş, teknesi çukura kalmıştır.

Üç kıtalık kitabesinin son beyti şöyledir:

“ Katre-i cevherle yazdım Şevkiyâ tarihini”

“ Yapdı Zehra Hanım elhak çeşmeyi ber-vefk-ı kâm”

(1248)

Çeşmeyi Zehra Hanım adında bir hayırsever babası Muhtar Efendi ile kardeşi Celâl Bey ruhları için yaptırmıştır. Eyüp Belediyesince çeşmenin onarımı yapılmıştır.