;

YUSUF ZİYA PAŞA ÇEŞMESİ (H.1279- M.1863)

Çengelköyünde Hamam Çeşmesi Sokağının köşesindeki bu çeşmeye “Hamam Çeşmesi” de denilmektedir. Çeşme yüzü sıralı büyük bir haznenin köşesine yapılmış ve mermerle kaplanmıştır. İki düz sutun arasında oymalı bir ayna taşı, sütunların üzerinden geçen bir kornişin tuttuğu iki yanı ay ve sekiz köşeli birer yıldızla süslü kitabe taşı bunun üzerinde de üç köşeli bir başlık içerisinde defne dalları ile süslü oval bir madalyon içinde Mahmud II’nnin tuğrası vardır. Kitabesi şöyledir:

“ Yusuf Ziya Paşa meğer itmiş bu mevki’den güzâr”

“ Kalsun deyâ bir nev-eser sarf eylemiş nakd-I revân”

“ Menk^hesi merhûmeyi yâd ile ol ma’sûmeyi”

“ Bu çeşme-I ma’lûmeyi yâd ile ol ma’sûmeyi”

“ Bunca müddetten beri gayer geçüb mecraları”

“ Varlıktan olmuşdu berî mânend-I byt-I şâi’ran”

“ Ayyaz zade pür-sehâ kıldı yeni başdan bina”

“ Mecrâ-yi digerden ana eski suyun itdi revan”

“ Bunda sigar ile kibaar içdikçe su leyl-ü nehâr”

“ İtsün duâ-yi bî-şûmar ashab-I hayre an-be-an”

“ İnci gibi nazm eyledim târih-I dil-cûsun Fatîn “

“ Mahmud Paşa hayrıdır bu çeşme-i âb-I revân”

(1279)

Çeşme kitabeden anlaşıldığı gibi Yusuf Ziya Paşa tarafından ölen karısının hatırasına yaptırılmış, sonar Ayyadzade ve Mahmud Paşa tarafından tamir ettirilmiştir.