;

YUSUF AĞA ÇEŞMESİ

Kalenderhane Caddesi üzerindeki Kalenderhane Tekkesi sahasındadır. Bundan dolayı Kalenderhane Çeşmesi de denir. Ön tarafında tekke sahibi Abdülbaki Efendinin mektep ve açık türbesi vardır.

Çeşme mermerden yapılmış olup, tekke semâhâne (mesnevihane) nin cadde tarafındaki yüzünü tamamen kaplamış ve cepheye uydurulmuştur. Ortada çeşme aynası ve yalağı yer almıştır. İki yanında semâhânenin iki penceresi, bunu altında ve iki tarafta altışar musluklu abdest mahalli bulunmaktadır. Ayna taşının iki yanına ince mermer sütuncuklar yerleştirilmiştir. Kitabesi yoktur veya kazınmıştır.

Çeşme sultan III. Selim’in annesi Mihrişâh Sultan’ın kethüdası Yusuf Ağa tarafından 1210 (1795) tarihlerinde yapılmıştır.