;

YEDİKULE MEYDAN ÇEŞMESİ

Akmaz

Fatih
Yedikule meydanı sokak