;

YEDİKULE HİSARI ÇEŞMESİ

Yedikule hisarı İmparator II Thedosios (408-450) devrinde yapılan karatarafı Bizans şehir surlarının en önemli girişi olan ve I.Theodosios (378-395)devrinde yapılan altın veya yaldızlı kapı (Porto-Aurea) arkasına bir ilave inşası ile İstanbul’un fethinden dört yıl sonra 1457/8 tarihinde Sultan II Mehmet Fatih tarafından bir içkale olarak yaptırılmıştır. Böylece Bizans ve Osmanlı çağı yapıları bir araya getirilmiştir. Yedikule hisarının surları beş köşeli yıldız şekli meydana getirir. Şehir tarafnda tek bir kapı bulunmaktadır. Surların bitişiğine hiçbir yapı ilave edilmemiştir. Hisardaki garnizonda bir kale muhafızı yardımcısı, altı subay ve elli asker bulunuyordu.

Kale içinde muhafız evi ile oniki askerevi mevcuttur. Ayrıca barınak ve depolarda vardı. Hisar avlusunda 1905 yılına kadar mevcud olan mescid minaresinden bir bölümü ile önündeki çeşme ve kuyular görülebilir. Hisarın inşaasından 1494/6 yılına kadar Devlet hazinesi burada saklanmıştır. Hisar Sultan II Mahmud(1808-1839) zamanına kadar da devlet hapishanesi olarak kullanılmıştır. 1895 yılında müzeler umum müdürlüğüne verilen Yedikule Hisarı 1968 yılında İstanbul Hisarlar Müzesi Müdürlüğüne bağlanmıştır.