;

YATAĞAN ÇEŞMESİ (H.965- M.1557)

Eğrikapı’da (Saka Sokağı) kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olan bu çeşme eskiliğine rağmen bakımlı ve mamurdur. Benzeri çeşmelerde olduğu gibi oymalı bir ayna taşı vardır. Teknesi sağlamdır. Suyu akmaktadır. Bir saçak ile korunmuştur. Yalnız "İstanbul Çeşmeleri”’nde sözü geçen arapça kitabesinden eser kalmamıştır.

Vaktiyle mevcut olan üç beyitlik kitabenin tarih mısraları şöyle imiş:

“ Kale hatifün tarihini bilbirri vel ikram”

“ Bedahüma hüve darüsselam”

(965)

Yaptıranın ismi kaydolunmamıştır.