;

YAHYAZADE ÇEŞMESİ (H.1128- M.1715)

Draman’da Sarayağa Caddesi Yahyazade Sokağı köşesindeki bu çeşme harap durumdadır. Taş ve tuğla karışımı haznesi yer yer yıkılmıştır. Kabartma süsleri olan büyük boydaki ayna taşı ikisi dikey birisi yatık üç parça düz mermerle çerçevelenmiştir. Musluğu koparılmış, teknesi kırılmıştır.
Ayna taşının üstüne oturtulan kitabesi haznesinin taşları arasında çıkıp büyüyen otlarla kaplanmış, okunmaz hale gelmiştir. İstanbul Çeşmelerinde iki kıtalık kitabesinin tarih beyti şöyle kaydedilmiştir.
“ Didi yek mısra’ile târihini bu müstemend”
“ Ayn-ı kâmil âb-ı Yahyazade hayr-i bî-bedel”
(1128)
Bu kitabenini altında küçük bir kitabe daha vardır ki bunda da: Yahyazade Ahmed Efendi’nin oğlu Feyzullah Efendi’ye vasiyeti üzerine yaptırılan bu çeşmenin 80 yıl kadar muattal kaldıktan sonra Hâce Aliye Hanım tarafından 1322 tarihinde tamir ettirildiği bildirilmektedir.