;

VUSLAT KADIN ÇEŞMESİ ( H.1145- M.1732)

Kasımpaşa’da Bahriye caddesi ile Ahmed Efendi Camii Sokağının kavşak noktasında kesme taştan klâsik üslûpta yapılmış olan bu çeşme, kemerinin üstü hizasına kadar çukurda kalmıştır. Suyu akmamaktadır.

Kemerinin üzerindeki Seyyid Vehbi’ye ait kitabe şöyledir:

“ Hakaân-ı İskender-haşem Mahmud Han-ı Cem-hadem”

“ Kim adl-ü dâdı dem-be-dem dünyayı âbad eyledi”

“ Ol tacdarın hemşeri bânû-yi hurşid-ahteri”

“ Bu çeşme-i can-perveri izniyle bünyad eyledi”

“ Ağzı sulanır âdemin nâmı anılır zemzemin”

“ Sıbtayn-i Fahr-i Âlemin rûhun bu su şad eyledi”

“ Meşkûr ide sa’yin Hüda târihini yaz Vehbiyâ”

“ Bu çeşmeyi Vuslat Kadın icâd-ü âbad eyledi”

     (1145)