;

VEYSİ ( Hacı) ÇEŞMESİ (M.1933)

Kanlıca’da vapur iskelesinde bulunan bu çeşme hakkında aşağıdaki bilgi A.Cabir Vada’nın

“ Boğaziçi konuşuyor” adındaki kitabından alınmıştır.

Caminin cümle kapısı önünde ve vapur iskelesine karşıdır. Dört cephelidir. İskeleye bakan yüzünde tek büyük musluğu ve camiye bakan tarafında da küçük abdest musluğu ve taşma savağı vardır. Bu muslukların üst taraflarına abdest alacaklarının esvaplarını asabilmeleri için sarı pirinçten dört çengel ve her musluğun önüne üzerleri ahşap, ayakları demir birer iskemle tesbit edilmiştir.

Çeşme betonarme usulü ile inşa edilmiş ve dört tarafına taşkın saçak yaptırıldığı gibi cephelerine muntazam mermer levhalar kaplanmıştır.

Hacı Veysi tarafından tekmil masrafı tesviye edilmiş olmasına binaen çeşmeye kendi isminin verilmesi lâzımdır.

 

Bu .çeşmenin inşasından evvel, yanındaki büyük çınar ağacının garp tarafında camii avlusunda hazinesi bulunan başak bir çeşme mevcuttu. Cami harimi, sosenin buradan geçeceği vesilesi ile tahrip edildiği sırada bu çeşmenin köşede bulunmasına rağmen halkın su ihtiyacı nazara almarak ortadan kaldırılmamış ise de, bir gün bu hayır eserinin de emsali gibi imha edileceği muhakkak olduğunu düşünen Hacı Veysi mezhür çınarın şark tarafına çeşmesini inşa ettirerek kadim çeşmenin suyu akıtıldıktan sonra eski çeşme yıktırılmıştır.

Hacı Veysi çeşmesi 1933 senesinde ikmal edilmiştir. Saçağa kadar yüksekliği 2.50, genişliği 3.20, eni 2.60 m olup saçaktan sonraki korkuluğun kenarına kadar irtifaı3.10, yalağı 0.90boyunda,0.52 genişliğinde,0.18 derinliğindedir. Kitabesi yoktur.